Спорт

Водна топка

Водна топка е колективен спорт, който комбинира елементи от плуването и хандбала.