Филми

Прекрасните дни в Аранхуест

Красив летен ден. Градина. Тераса. Мъж и Жена седят на маса, в сянката на дърветата. Подухва лек вятър. В далечината прозират очертанията на Париж. Разговорът им започва с въпроси за сексуалния опит, за детството и спомените, за вкуса на сезоните. Отговорите са различни – за женския поглед и за мъжкото възприятие. Зад тях, някъде вътре в къщата, е фигурата на Писател – той се опитва да си представи разговора между двамата в Градината, за да го напише. Или... тези герои някъде там наистина му казват какво да остави на листа, в един последен разговор между един Мъж и една Жена – най-светлият, от Лятото на Живота.