Предавания

Факти и лъжи

Повдигни "Мустанг" с глава

48:00 19.01.2020 / 08:12 Разбиване на сейф с помощта на течен азот - Може ли да се разбие сейф с течен азоти Пен и Телър представят седем невероятни истории. Шест от тях са абсолютно верни, а една е голяма лъжа. Ще разпознаете ли измаматаи AL . 48:00 19.01.2020 / 07:24 Вярно ли е, че пираните не могат да те изядати Пен и Телър представят седем невероятни истории. Шест от тях са абсолютно верни, а една е голяма лъжа. Ще разпознаете ли измаматаи [AL]. 50:00 19.01.2020 / 02:10 Може ли да изгасите горски пожар с подухванеи Пен и Телър представят седем невероятни истории. Шест от тях са абсолютно верни, а една е голяма лъжа. Ще разпознаете ли измаматаи [AL]. 50:00 19.01.2020 / 01:20 Може ли да повдигнете мустанг на главата сии Пен и Телър представят седем невероятни истории. Шест от тях са абсолютно верни, а една е голяма лъжа. Ще разпознаете ли измаматаи [AL]. 48:00 12.01.2020 / 08:12 Горски пожар - Може ли да изгасите горски пожар с подухванеи Пен и Телър представят седем невероятни истории. Шест от тях са абсолютно верни, а една е голяма лъжа. Ще разпознаете ли измаматаи AL . 48:00 12.01.2020 / 07:24 Повдигни Мустанг с глава - Може ли да повдигнете мустанг на главата сии Пен и Телър представят седем невероятни истории. Шест от тях са абсолютно верни, а една е голяма лъжа. Ще разпознаете ли измаматаи AL .