Филми

Криворазбраната цивилизация

Бай Коста, заможен търговец от края на миналия век, не може да озапти лекомислената си жена и суетната си щерка, вперили очи в Европа и в цивилизацията. А то на езика на двете и на пришелеца г-н Магавриди ще рече дрехи, мазила, помади и фини обноски. Реверанси, целуване на ръка, изискано държане. И току-виж усетили полъха на Париж. Рано или късно, което си е верно, ще идат в таз циливилизацион, ще заживеят съвсем по францушки. Г-н Магавриди ще уреди работата...