Филми

Трите смъртни гряха

Павел Пашев получава колет с три спаружени ябълки. Според легендата това означава, че е обречен.