Филми

Трите смъртни гряха

Според старо поверие един ден някой подхвърлил в конака на Шукри бей "три вампирясали ябълки". Спомнил си беят за злините, които е причинил. Това било някога. А днес Павел Пашев получава колет с три спаружени ябълки. Според легендата това означава, че е обречен. Кой е изпратил ябълките? От години между него, Каракозов и двамата бивши участници в антифашистката борба тлее конфликт.

Няма намерени епизоди