Филми

Живея за твоята смърт

Двама братя са сериозно ранени и след това изоставени полумъртви на местопрестъпление. Шерифът и хората му ги приемат за членове на бандата на разбойници, арестуват ги и ги осъждат несправедливо на принудителен труд в кариера от която малцина имат късмета да оцелеят.