Филми

Диво време

Вятър - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме.

60:00 17.05.2019 / 09:45 Жега - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 60:00 16.05.2019 / 09:00 Студ - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 1:15:00 15.05.2019 / 09:15 Дъжд - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 1:15:00 14.05.2019 / 08:15 Вятър - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 1:15:00 12.05.2019 / 12:45 Жега - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 1:20:00 10.05.2019 / 06:30 Студ - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 60:00 05.05.2019 / 09:00 Дъжд - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 60:00 03.05.2019 / 13:00 Вятър - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме.