Филми

Диво време

Вятър - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме.

60:00 17.11.2018 / 09:45 Жега - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 60:00 16.11.2018 / 09:00 Студ - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 60:00 15.11.2018 / 09:30 Дъжд - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 1:15:00 14.11.2018 / 08:15 Вятър - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 1:10:00 12.11.2018 / 13:00 Жега - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 1:20:00 10.11.2018 / 06:30 Студ - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 60:00 05.11.2018 / 09:00 Дъжд - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме. 60:00 03.11.2018 / 13:30 Вятър - Времето е последното истинско диво нещо на Земята. Ние не можем да го предвидим и контролираме.