Филми

Екстракт

Джоел (Дейвид Кохнър) е собтвеник на оранжерия за цветя, измъчван от съмнения за верността на своята съпруга. "Екстракт" е история, която по забавен начин проследява личните и професионални проблеми на Джоел.