Филми

Роялът

На голям строеж се завършва нов цех. За откриването му се предвижда голям концерт. Неочаквано възниква проблем – няма роял. Един от работниците е изпратен да търси инструмента. След поредица комедийни ситуации роялът "кацва" в производствения цех... Откриването на новия цех не може без…роял.