Филми

ДОСТОЕВСКИ

Анна ражда момиче, романът "Идиот" е завършен, но семейството живее в мизерия. Двамата се връщат в Санкт Петербург. Достоевски е щастлив с любовта на Анна и двете им деца. Но той си дава сметка, че в обществото назряват опасни настроения, които може би ще доведат до премахване на съществуващия ред и до много жертви.