Филми

Кръвта на изкуплението

Известна фамилия от подземния свят е изправена пред крах, точно когато е готова да извади бизнеса си на светло. Никой не може да разбере какви са причините. Бащата е убит, а синът е натопен и арестуван за престъпление, което не е извършил. Верен на бащата охранител се заема да разплете загадката и следите го водят вътре в семейството.

Няма намерени епизоди