Филми

Светът на дивото

Гористите местности и хълмистите равнини на африканската савана минават през 25 държави, като дивите животни се приспособяват към трудната среда.