Филми

Смъртоносно убежище

Въоръжен странник убива един полицай и собственика на отдалечен пътен ресторант. Взима сервитьорката и останалите малко посетители за заложници. Неочаквано в заведението влиза мъж и взима странника за господин Смит, с когото има сделка. Оказва се,че Смит е наемен убиец, който е трябвало да получи парите си за извършено убийство. Странникът започва да избива един по един заложниците в търсене на Смит. Накрая остават странникът, Смит и сервитьорката. Тя успява да убие и двамата и си тръгва с парите.