Документални

Денят - Момчетата не губят сила на духа, дори и в тежки времена. Екипът работи усилено, за да пробие шест дупки в

Девицата на Мъглата" и да прочисти 122 метра скална повърхност при "Пещерата на ветровете.