Предавания

Денят започва с Култура

"Денят започва с култура" продължава да бъде единственото телевизионно пространство за културни събития в България, Европа и света.

1:15:00 19.05.2018 / 00:45 п 1:15:00 18.05.2018 / 09:15 информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Михаил Заимов 30:00 18.05.2018 / 00:40 п 30:00 17.05.2018 / 10:00 информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Михаил Заимов 1:15:00 17.05.2018 / 00:45 п 1:15:00 16.05.2018 / 09:15 информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Михаил Заимов 1:15:00 16.05.2018 / 00:40 п 1:15:00 15.05.2018 / 09:15 информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Михаил Заимов 1:15:00 15.05.2018 / 00:40 п 1:15:00 14.05.2018 / 09:15 информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Михаил Заимов 1:15:00 12.05.2018 / 00:45 п 1:15:00 11.05.2018 / 09:15 информационен културен блок с водещи Анна Ангелова и Димитър Стоянович 1:15:00 11.05.2018 / 00:45 п 1:15:00 10.05.2018 / 09:15 информационен културен блок с водещи Анна Ангелова и Димитър Стоянович 1:15:00 10.05.2018 / 00:45 п 1:15:00 09.05.2018 / 09:15 информационен културен блок с водещи Анна Ангелова и Димитър Стоянович 1:15:00 09.05.2018 / 00:45 п 1:15:00 08.05.2018 / 09:15 информационен културен блок с водещи Анна Ангелова и Димитър Стоянович 1:15:00 08.05.2018 / 00:40 п 1:15:00 07.05.2018 / 09:15 информационен културен блок с водещи Анна Ангелова и Димитър Стоянович 1:15:00 05.05.2018 / 00:45 п 1:15:00 04.05.2018 / 09:15 културно информационен блок с водещи Анна Ангелова и Димитър Стоянович 1:15:00 04.05.2018 / 00:30 п 1:15:00 03.05.2018 / 09:15 културно информационен блок с водещи Анна Ангелова и Димитър Стоянович 1:15:00 03.05.2018 / 00:40 п 1:15:00 02.05.2018 / 09:15 културно информационен блок с водещи Анна Ангелова и Димитър Стоянович 1:15:00 02.05.2018 / 00:50 п 1:15:00 01.05.2018 / 09:15 културно-информационен блок 1:15:00 01.05.2018 / 00:35 п 1:15:00 30.04.2018 / 09:15 културно информационен блок с водещи Анна Ангелова и Димитър Стоянович