Филми

Свободна територия

Епохата на героите от Дивия запад е пред своя край. Четирима верни другари се грижат за стадото си на воля в откритата земя. Но районирането на територията е вече започнало и тяхното присъствие влиза в остър конфликт с интересите на алчни хора, които с времето заграждат и се самообявяват за собственици на все още свободните според закона пасбища. Предстои тежка борба за връщането на онова неустоимо чувство, наречено "свобода"…