Документални

Една африканка в Стара Загора

Документален филм.