Документални

Моят Син, моят Спасител

Само една жена има уникалната привилегия да нарече Исус свой Син. Мария е благословена да бъде майка на Спасителя, пратен от Господ да избави света от греховете и смъртта. Изпитайте заедно с Мария чудото на появата на Исус и проследете как тя постепенно разбира, че нейният Син е и неин Месия.