Предавания

Изоставени конструкции

Мълчаливи градове - Какво се случва, когато градска територия бива изоставенаи Поглед към Припят в Украйна, застинал във времето след Чернобил и о-в Хашима в Япония. AL .

48:00 27.01.2020 / 11:00 Пътища за никъде - Как разпадащ се хълм в Пийк Дистрикт и дюните в Калифорния причиняват затварянето на пътищаи И защо през 2003г. бива спрян път, използван от френската съпротиваи AL . 48:00 24.01.2020 / 16:14 Пътища за никъде - Как разпадащ се хълм в Пийк Дистрикт и дюните в Калифорния причиняват затварянето на пътищаи И защо през 2003г. бива спрян път, използван от френската съпротиваи AL . 48:00 24.01.2020 / 11:48 В търсене на електричество - Поглед към изоставени електроцентрали, славели се някога като най-модерните в електроснабдяването - Келенфьолд в Будапеща и кулата Уордънклиф . AL . 48:00 24.01.2020 / 11:00 Призрачни кораб - Някога големи постижения на морското инженерство са оставени да ръждясват. Корабно гробище в Мериленд е превзето от дивата природа. Влизаме в подводница от Втората световна война. AL . 48:00 23.01.2020 / 17:02 В търсене на електричество - Поглед към изоставени електроцентрали, славели се някога като най-модерните в електроснабдяването - Келенфьолд в Будапеща и кулата Уордънклиф . AL . 48:00 23.01.2020 / 16:14 Призрачни кораб - Някога големи постижения на морското инженерство са оставени да ръждясват. Корабно гробище в Мериленд е превзето от дивата природа. Влизаме в подводница от Втората световна война. AL . 48:00 23.01.2020 / 11:48 Изгубени мостове - Парад на величествените мостове, спомените за които избледняват. Ураган съсипва моста в Гоут Каньон, Калифорния, а виадуктът Кинзуа е разрушен от торнадо. AL . 48:00 23.01.2020 / 11:00 Мисия: Космос - Добре дошли в тайнствения свят на изоставените космически проекти. Какво се случи с оръжието HAARP в Барбадос и планинската обсерватория Баркрофт в Калифорнияи AL . 48:00 22.01.2020 / 17:02 Изгубени мостове - Парад на величествените мостове, спомените за които избледняват. Ураган съсипва моста в Гоут Каньон, Калифорния, а виадуктът Кинзуа е разрушен от торнадо. AL . 48:00 22.01.2020 / 16:14 Мисия: Космос - Добре дошли в тайнствения свят на изоставените космически проекти. Какво се случи с оръжието HAARP в Барбадос и планинската обсерватория Баркрофт в Калифорнияи AL . 48:00 22.01.2020 / 11:48 Мълчаливи градове - Какво се случва, когато градска територия бива изоставенаи Поглед към Припят в Украйна, застинал във времето след Чернобил и о-в Хашима в Япония. AL . 48:00 21.01.2020 / 17:02 Мълчаливи градове - Какво се случва, когато градска територия бива изоставенаи Поглед към Припят в Украйна, застинал във времето след Чернобил и о-в Хашима в Япония. AL .