Предавания

Изоставени конструкции

Мълчаливи градове - Какво се случва, когато градска територия бива изоставенаи Поглед към Припят в Украйна, застинал във времето след Чернобил и о-в Хашима в Япония. AL .