Предавания

Изоставени конструкции

Мълчаливи градове - Какво се случва, когато градска територия бива изоставенаи Поглед към Припят в Украйна, застинал във времето след Чернобил и о-в Хашима в Япония. AL .

48:00 19.01.2021 / 11:48 Епизод 16 48:00 19.01.2021 / 11:00 Епизод 15 48:00 18.01.2021 / 17:02 Епизод 16 48:00 18.01.2021 / 16:14 Епизод 15 48:00 18.01.2021 / 11:48 Епизод 14 48:00 18.01.2021 / 11:00 Епизод 13 48:00 15.01.2021 / 17:02 Епизод 14 48:00 15.01.2021 / 16:14 Епизод 13 48:00 15.01.2021 / 11:48 Епизод 12 48:00 15.01.2021 / 11:00 Епизод 11 48:00 14.01.2021 / 17:02 Епизод 12 48:00 14.01.2021 / 16:14 Епизод 11 48:00 14.01.2021 / 11:48 Епизод 10 48:00 14.01.2021 / 11:00 Епизод 9 48:00 13.01.2021 / 17:02 Епизод 10 48:00 13.01.2021 / 16:14 Епизод 9 48:00 13.01.2021 / 11:48 Епизод 8 48:00 13.01.2021 / 11:00 Епизод 7 48:00 12.01.2021 / 17:02 Епизод 8 48:00 12.01.2021 / 16:14 Епизод 7 48:00 12.01.2021 / 11:48 Епизод 6 48:00 12.01.2021 / 11:00 Епизод 5 48:00 11.01.2021 / 17:02 Епизод 6 48:00 11.01.2021 / 16:14 Епизод 5 48:00 11.01.2021 / 11:48 Епизод 4 48:00 11.01.2021 / 11:00 Епизод 3 48:00 08.01.2021 / 17:02 еп. 4, сез. 2. Епизод 4. Някои от най-впечатляващите инженерни проекти в света тънат в разруха. Хората, които са ги проектирали и онези, които ги събуждат за нов живот, обясняват защо. 48:00 08.01.2021 / 16:14 еп. 3, сез. 2. Епизод 3. Някои от най-впечатляващите инженерни проекти в света тънат в разруха. Хората, които са ги проектирали и онези, които ги събуждат за нов живот, обясняват защо. 48:00 08.01.2021 / 11:48 еп. 2, сез. 2. Епизод 2. Някои от най-впечатляващите инженерни проекти в света тънат в разруха. Хората, които са ги проектирали и онези, които ги събуждат за нов живот, обясняват защо. 48:00 08.01.2021 / 11:00 еп. 1, сез. 2. Епизод 1. Някои от най-впечатляващите инженерни проекти в света тънат в разруха. Хората, които са ги проектирали и онези, които ги събуждат за нов живот, обясняват защо. 48:00 07.01.2021 / 17:02 Епизод 2 48:00 07.01.2021 / 16:14 Епизод 1