Спорт

Колоездене: Световен тур Обиколка на Италия

Обиколката на Италия е колоездачно състезание в Италия, най-важното в света след Обиколката на Франция. Обиколката на Италия е етапно състезание, което продължава 3 седмици и започва през май или началото на юни. Джирото е вдъхновено от Обиколката на Франция.

предстои 2:00:00 23.10.2020 / 00:30 Осемнадесети етап предстои 2:00:00 22.10.2020 / 20:30 Осемнадесети етап 1:55:00 22.10.2020 / 11:30 2:00:00 22.10.2020 / 06:00 1:59:00 22.10.2020 / 00:30 2:00:00 21.10.2020 / 20:30 1:55:00 21.10.2020 / 11:30 Шестнадесети етап 2:00:00 21.10.2020 / 06:00 Шестнадесети етап 1:29:00 21.10.2020 / 01:00 Шестнадесети етап 1:44:00 20.10.2020 / 00:45 Петнадесети етап 1:30:00 19.10.2020 / 16:00 Петнадесети етап 1:30:00 19.10.2020 / 14:30 Четиринадесети етап 60:00 19.10.2020 / 13:30 Тринадесети етап 1:55:00 19.10.2020 / 00:35 Петнадесети етап 1:55:00 18.10.2020 / 00:35 Четиринадесети етап 4:20:00 17.10.2020 / 13:25 Четиринадесети етап 55:00 17.10.2020 / 12:30 Тринадесети етап 60:00 17.10.2020 / 09:30 Тринадесети етап 2:00:00 17.10.2020 / 06:00 Тринадесети етап 1:30:00 17.10.2020 / 00:00 Тринадесети етап 4:15:00 16.10.2020 / 13:25 Тринадесети етап 55:00 16.10.2020 / 12:30 Дванадесети етап 57:00 16.10.2020 / 12:28 Дванадесети етап 1:30:00 16.10.2020 / 09:30 Дванадесети етап 1:56:00 16.10.2020 / 06:00 Дванадесети етап 1:30:00 16.10.2020 / 01:00 Дванадесети етап 4:20:00 15.10.2020 / 13:25 Дванадесети етап 55:00 15.10.2020 / 12:30 Единадесети етап 1:30:00 15.10.2020 / 09:30 Единадесети етап 60:00 15.10.2020 / 07:00 Единадесети етап 1:28:00 15.10.2020 / 01:00 Единадесети етап 4:05:00 14.10.2020 / 13:25 Единадесети етап 55:00 14.10.2020 / 12:30 Десети етап 56:00 14.10.2020 / 12:29 Десети етап 1:30:00 14.10.2020 / 09:30 Десети етап 2:00:00 14.10.2020 / 06:00 Десети етап 43:00 14.10.2020 / 01:45 Десети етап 4:15:00 13.10.2020 / 13:25 Десети етап 57:00 13.10.2020 / 12:28 Девети етап 1:30:00 13.10.2020 / 09:30 Девети етап 2:00:00 13.10.2020 / 06:00 Девети етап 1:23:00 13.10.2020 / 01:05 Девети етап 55:00 11.10.2020 / 20:05 Девети етап 60:00 11.10.2020 / 06:00 Осми етап 1:50:00 10.10.2020 / 21:05 Осми етап 1:30:00 10.10.2020 / 09:30 Седми етап 2:00:00 10.10.2020 / 05:00 Седми етап 60:00 10.10.2020 / 04:00 Шести етап 2:00:00 09.10.2020 / 05:00 Шести етап 60:00 09.10.2020 / 04:00 Пети етап 2:00:00 08.10.2020 / 23:00 Шести етап 1:30:00 08.10.2020 / 09:30 Пети етап 2:00:00 08.10.2020 / 05:00 Пети етап 1:30:00 07.10.2020 / 23:30 Пети етап 60:00 07.10.2020 / 10:00 Четвърти етап 18:00 07.10.2020 / 06:41 Четвърти етап 22:00 07.10.2020 / 06:19 Трети етап 1:19:00 07.10.2020 / 05:00 Четвърти етап 60:00 07.10.2020 / 04:00 Трети етап 60:00 07.10.2020 / 00:00 Четвърти етап 1:30:00 06.10.2020 / 09:45 Трети етап 1:38:00 06.10.2020 / 09:34 Трети етап 1:57:00 06.10.2020 / 05:00 Трети етап 2:00:00 04.10.2020 / 06:30 Първи етап