Филми

Дъската на дявола

Филмът носи името на популярната спиритическа дъска, маркирана с букви, числа и други символи, с чиято помощ се смята, че човек може да комуникира с отвъдния свят, а също така да получи отговори на различни, дори и най-лични, въпроси.