Развлекателни

Национални съкровища на Чехия

Заради богатите си залежи от сребро Кутна Хора се превръща в Монте Карло на Средновековието.