Филми

Митика: Желязната корона

Годжън Пай се разбира с Чукоглавия, който търси Желязната корона, за да стане крал на джуджетата и да намери Чука на Тек, с който да унищожи Тъмната спора. Три от парчетата на Тъмната спора са вече у Зорлок. У него е и Желязната корона. Тейн, Даген и Марек тръгват да тъсят четвъртото парче от Тъмната спора, което е у Адмирала. Те превземат колата й и парчето, Адмирала ги преследва по въздуха с флотата си. Трима наемници също търсят парчето. Те са изпратени от Чугоглавия. Зорлок също иска парчето и изпраща немъртвите си войни да преследват Марек, Даген и Тейн. Тийла, чияо душа е в Марек им казва да отнесат парчето при богинята Ана-Сет, която да го пази. След много перипетии и битки приятелите се озовават в храма на Ана-Сет. Марек дава четвъртото парче на Зорлок, който междумвременно е убил Годжън Пай. Той се превръща в самата Смърт. В храма остава Тейн зоаедно с Тийла, която е оживяла. Марек и Даген тръгват да търсят Чука на Тек с Желязната корона…

Няма намерени епизоди