Сериали

По съвест

Скандалът в обществото – новина за журналистите и битка в живота на другите хора. За адвоката защитата на жертвите е предизвикателство и призвание – по съвест!Адвокатска кантора разследва серия от социални несправедливости в съвременното италианско общество. Историите са заимствани от нашумели скандали в пресата и действителната криминална хроника през последните години. Аадвокат Роко Таска, Аличе, детективът Вирджилио, патоанатомът Ерика и младата Ева са екипът от кантора "Таска", който поема трудни случаи на онеправдани клиенти.

Няма намерени епизоди