Музика

Все още концерт на Кристиян Бояджиев с участието на Маргарита Хранова, Преслава Пейчева, Михаил Йончев, Михаил Белчев, група

Спектрум, Кирил Калев, Хайгашот Агасян и др. - 2015 г.