Филми

Пилотска кабина

След като е уволнен от работата си като пилот, а жена му го изоставя, Вале се заема да си намери нова работа. Изпаднал в отчаяние от пазара на труда, той се преоблича като жена, за да го одобрят от компания "Силвър" – там търсят жена-пилот. Това обаче размива границите между живота му като жена и като мъж, личният му живот започва да се превръща в истинска каша...