Документални

Големите миграции

От полюса до пустинята, мигриращите животни се състезават с времето, за да приключат пътешествието си преди стихиите да са се обърнали срещу тях.