Филми

Моторът

История за приятелството, което може да устои с години независимо от превратностите на историческите събития. Разказът е за трима тийнейджъри, събрани в едно село от неизбежната реалност на войната. Съдбата ги среща години по-късно... Славчо живее там, Вили е част от немска военна част – германско момче на техните години, а Евелина е евакуирана софиянка, чиято къща е разрушена от английските и американски бомби. Тримата са ученици в село Бараково по време на войната и там те се срещат за първи път с любовта и омразата.

Няма намерени епизоди