Филми

Марс

След смъртта на седем учени в базата, мисията се прекратява. Екипът на Хана приготвя багажа си. И тогава се случва нещо невероятно!