Детски

Ябълката

ѝнимационен филм на художника Стоян Дуков.