Документални

Свръхчовеци под лупа

. Експерти анализират любителски видеозаписи на екстремни деяния и умения, за да разберат дали са истински. Колко далеч ще стигнат измамниците, за да грабнат интернет публикатаи 9-A .

24:00 30.12.2019 / 15:26 еп. 13. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират избрани популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 30.12.2019 / 15:02 еп. 12. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 30.12.2019 / 14:38 еп. 11. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 27.12.2019 / 15:50 еп. 10. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 27.12.2019 / 15:26 еп. 9. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 27.12.2019 / 15:02 еп. 8. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 27.12.2019 / 14:38 еп. 7. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 27.12.2019 / 03:24 еп. 6. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 27.12.2019 / 03:00 еп. 5. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 25:00 27.12.2019 / 02:35 еп. 4. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 25:00 27.12.2019 / 02:10 еп. 3. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 26.12.2019 / 15:50 еп. 6. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 26.12.2019 / 15:26 еп. 5. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 26.12.2019 / 15:02 еп. 4. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 26.12.2019 / 14:38 еп. 3. Водещи фигури от света на физиката, химията, биологията и медиите анализират популярни интернет видеозаписи, за да преценят автентичността им. 9-A . 24:00 26.12.2019 / 03:24 еп. 2. Експерти анализират любителски видеозаписи на екстремни деяния и умения, за да разберат доколко са истинскии 9-A . 24:00 26.12.2019 / 03:00 еп. 1. Експерти анализират любителски видеозаписи на екстремни деяния и умения, за да разберат дали са истински. Колко далеч ще стигнат измамниците, за да грабнат интернет публикатаи 9-A . 24:00 25.12.2019 / 15:50 еп. 2. Експерти анализират любителски видеозаписи на екстремни деяния и умения, за да разберат доколко са истинскии 9-A . 24:00 25.12.2019 / 15:26 еп. 1. Експерти анализират любителски видеозаписи на екстремни деяния и умения, за да разберат дали са истински. Колко далеч ще стигнат измамниците, за да грабнат интернет публикатаи 9-A .