Сериали

Светлината на моя живот

Новата поредица ще проследи пътищата на Сандия и Сурадж, които се преплитат по странен начин. На пръв поглед двамата нямат нищо общо – тя е образована, той – обикновен и неграмотен сладкар. Но съдбата неколкократно ги сблъсква и най-накрая двамата се венчават при странни обстоятелства. С времето тайните и лъжите, при които е започнал техният брак, излизат наяве. Сандия е чужда в новия си дом, не разбира нито порядките, нито ценностите на семейството. Възпитана да уважава възрастните, тя не се опълчва на своята свекърва, но трябва да реши – дали да се превърне в типичната домакиня или да продължи да преследва мечтата си – да се изучи и да стане полицай. Подкрепа получава от най-необичайното място – от своя съпруг, който трябва да балансира между властната си майка и амбизиозната си жена.

предстои 30:00 28.05.2018 / 07:30 сериал предстои 30:00 27.05.2018 / 07:30 сериал 1:15:00 26.05.2018 / 03:45 сериал 60:00 25.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 25.05.2018 / 07:30 сериал 1:15:00 25.05.2018 / 03:45 сериал 60:00 24.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 24.05.2018 / 07:30 сериал 1:15:00 24.05.2018 / 03:45 сериал 60:00 23.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 23.05.2018 / 07:30 сериал 1:15:00 23.05.2018 / 03:45 сериал 60:00 22.05.2018 / 12:00 сериал 1:15:00 22.05.2018 / 03:45 сериал 60:00 21.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 21.05.2018 / 07:30 сериал 30:00 20.05.2018 / 07:30 сериал 1:15:00 19.05.2018 / 03:45 сериал 60:00 18.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 18.05.2018 / 07:30 сериал 1:15:00 18.05.2018 / 03:45 сериал 60:00 17.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 17.05.2018 / 07:30 сериал 60:00 17.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 16.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 16.05.2018 / 07:30 сериал 60:00 16.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 15.05.2018 / 12:00 сериал 60:00 15.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 14.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 14.05.2018 / 07:30 сериал 60:00 12.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 11.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 11.05.2018 / 07:30 сериал 60:00 11.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 10.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 10.05.2018 / 08:30 сериал 60:00 10.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 09.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 09.05.2018 / 08:30 сериал 60:00 09.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 08.05.2018 / 12:00 сериал 60:00 08.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 07.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 07.05.2018 / 07:30 сериал 60:00 05.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 04.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 04.05.2018 / 07:30 сериал 60:00 04.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 03.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 03.05.2018 / 07:30 сериал 60:00 03.05.2018 / 04:00 сериал 60:00 02.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 02.05.2018 / 07:30 сериал 1:15:00 02.05.2018 / 03:45 сериал 60:00 01.05.2018 / 12:00 сериал 30:00 01.05.2018 / 07:30 сериал 1:15:00 01.05.2018 / 03:45 сериал 60:00 30.04.2018 / 12:00 сериал 30:00 30.04.2018 / 07:30 сериал 1:15:00 28.04.2018 / 03:45 сериал 60:00 27.04.2018 / 12:00 сериал