Сериали

Светлината на моя живот

Новата поредица ще проследи пътищата на Сандия и Сурадж, които се преплитат по странен начин. На пръв поглед двамата нямат нищо общо – тя е образована, той – обикновен и неграмотен сладкар. Но съдбата неколкократно ги сблъсква и най-накрая двамата се венчават при странни обстоятелства. С времето тайните и лъжите, при които е започнал техният брак, излизат наяве. Сандия е чужда в новия си дом, не разбира нито порядките, нито ценностите на семейството. Възпитана да уважава възрастните, тя не се опълчва на своята свекърва, но трябва да реши – дали да се превърне в типичната домакиня или да продължи да преследва мечтата си – да се изучи и да стане полицай. Подкрепа получава от най-необичайното място – от своя съпруг, който трябва да балансира между властната си майка и амбизиозната си жена.

предстои 1:25:00 20.01.2018 / 03:40 сериал предстои 60:00 19.01.2018 / 12:00 сериал 1:25:00 19.01.2018 / 03:40 сериал 60:00 18.01.2018 / 12:00 сериал 1:25:00 18.01.2018 / 03:40 сериал 60:00 17.01.2018 / 12:00 сериал 1:25:00 17.01.2018 / 03:40 сериал 60:00 16.01.2018 / 12:00 сериал 1:25:00 16.01.2018 / 03:40 сериал 60:00 15.01.2018 / 12:00 сериал 30:00 15.01.2018 / 07:30 сериал 2:30:00 14.01.2018 / 07:30 п. - сериал 2:30:00 13.01.2018 / 07:30 п. - сериал 1:10:00 13.01.2018 / 02:40 сериал 60:00 12.01.2018 / 12:00 сериал 1:10:00 12.01.2018 / 02:40 сериал 60:00 11.01.2018 / 12:00 сериал 1:10:00 11.01.2018 / 02:40 сериал 60:00 10.01.2018 / 12:00 сериал 1:10:00 10.01.2018 / 02:40 сериал 60:00 09.01.2018 / 12:00 сериал 1:10:00 09.01.2018 / 02:40 сериал 60:00 08.01.2018 / 12:00 сериал 2:30:00 07.01.2018 / 07:30 п. - сериал 2:30:00 06.01.2018 / 07:30 п. - сериал 1:20:00 06.01.2018 / 02:40 сериал 60:00 05.01.2018 / 12:00 сериал 1:20:00 05.01.2018 / 02:40 сериал 60:00 04.01.2018 / 12:00 сериал 1:20:00 04.01.2018 / 02:40 сериал 60:00 03.01.2018 / 12:00 сериал 1:20:00 03.01.2018 / 02:40 60:00 02.01.2018 / 12:00 1:20:00 02.01.2018 / 02:40 60:00 01.01.2018 / 12:00 сериал 2:30:00 31.12.2017 / 07:00 п. - сериал 2:30:00 30.12.2017 / 07:00 п. - сериал 45:00 30.12.2017 / 02:20 60:00 29.12.2017 / 12:00 45:00 29.12.2017 / 02:20 60:00 28.12.2017 / 12:00 1:20:00 28.12.2017 / 02:40 60:00 27.12.2017 / 12:00 сериал 1:20:00 27.12.2017 / 02:40 сериал 60:00 26.12.2017 / 12:00 сериал 1:20:00 26.12.2017 / 02:40 сериал 60:00 25.12.2017 / 12:00 сериал 2:30:00 24.12.2017 / 07:00 п. - сериал 2:30:00 23.12.2017 / 07:00 п. - сериал 40:00 23.12.2017 / 02:00 сериал 60:00 22.12.2017 / 12:00 сериал 40:00 22.12.2017 / 02:00 сериал 60:00 21.12.2017 / 12:00 сериал 40:00 21.12.2017 / 02:00 сериал 60:00 20.12.2017 / 12:00 сериал