Филми

Съдбовна нощ

Една бурна нощ на директора на театър "Дьо л'Етоал" и една стажантка, които обикалят нощен Париж в търсене на едно шимпанзе за постановката на следващата вечер в театъра и пари за заплатите на театралните работници и артистите. Шимпанзето ще участва в пиеса, поставена от японски режисьор, който през въпросната нощ умира. Луи, наречен Луиджи, отива въпреки нежеланието си при собственицата на театъра за пари, но тя му отказва. И така той раздава чекове без покритие до следващия ден, когато постановката е триумф.