Филми

Какво правихме през ваканцията

Дъг и Аби и техните три деца заминават на гости при дядо Горди, който живее в Шотландия, в провинциално имение. Той ще празнува 75-ия си рожден ден с голямо тържество. Родителите са скарани и разделени, но го крият. Те се надяват децата да не ги издадат. Пътуването е изпъстрено със смешни случки и ситуации. Децата много обичат дядо си и разговарят с него. Те са готови на всичко заради него и той го знае.