Спорт

Арена спорт

Аналитично-информационното спортно предаване „Арена Спорт“ ще отведе зрителите отвъд чистите новини в спорта, като ги разшири и обогати не само с картина, но и с първите коментари и реакции на случващото се. „Целта ни е да надградим това, което хората вече са чули и видели със собствен журналистически поглед и анализ“, коментира главният продуцент на продуцентско направление „Спорт“ Методи Манченко.

предстои 30:00 30.04.2017 / 07:00 Обзор на деня предстои 30:00 29.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 29.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 28.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 28.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 27.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 27.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 26.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 26.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 25.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 10:00 24.04.2017 / 21:50 Обзор на деня 30:00 24.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 23.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 23.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 22.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 22.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 21.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 20.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 19.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 10:00 15.04.2017 / 21:50 Обзор на деня 10:00 14.04.2017 / 21:50 Обзор на деня 30:00 13.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 12.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 12.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 11.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 10:00 10.04.2017 / 21:50 Обзор на деня 30:00 10.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 09.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 09.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 08.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 08.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 07.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 07.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 06.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 06.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 05.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 30:00 05.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 04.04.2017 / 21:30 Обзор на деня 10:00 03.04.2017 / 21:50 Обзор на деня 30:00 03.04.2017 / 07:00 Обзор на деня 30:00 02.04.2017 / 21:30 Обзор на деня