Филми

Пътят към изтока

Филмът разказва историята на един българин, който се установява в Китай и в желанието си да научи китайски език попада на бъдещата си съпруга. Любовта си към Изтока той дължи на баща си, който му внушава интерес и респект към културата и традициите на източните народи. Наред с пейзажите и забележителностите на Китай, филмът създава представа и за нравите и психологическите особености на местните хора.