Филми

Колобър

Интригата се върти около откритието на съвременен учен – колчан за стрели. Предполага се, че находката е била притежание на колобър, жрец на бог Тангра. Върху колчана е нарисувана карта, водеща до храм на Тангра. Друг един учен обаче е хвърлил око на откритието с користна цел.