Филми

МАЛКИЯТ АХМЕД

Съдбата на 13-годишния Ахмед е подложена на изпитание от сблъсъка между религиозни идеалите за чистота и изкушенията на живота.