Детски

Сребристият жребец

В планината идва непозната кобила – Гунда. Тя търси изчезналото си братче Йорала. Когато вижда, че то се чувства добре там, тя го оставя. Но Стрела е впечатлен от непознатата и дори е готов да замине с нея..