Филми

Люлката на живота

Преди 4 милиарда години, когато разтопената Земя се охладила, се образувал огромен световен океан. Това море се превърнало в люлката на живота на Земята.