Филми

Музика на сърцето

Сюжетът увлича зрителите в историята на Анджела Браски – млада инспекторка от Министерството на образованието и науката. Честен и почтен човек, тя се озовава на пост, където принципите й са подложени на тест. За щастие среща човек, на когото може да има доверие и да разчита, за да се опита да промени хода на събитията.

Няма намерени епизоди