Предавания

Малки истории

Социален слот на БНТ1, стартирал в ефира на Националната телевизия на 6 декември 2011 година. Социалният слот е опит БНТ да подчини цяла линия в програмата си на социалната тема. Съдържателната рамка е много широка, такива са и групите от хора в неравностойно положение – хора с увреждания, деца в риск, самотни родители, хора, страдащи от зависимости и др. Ще разглеждаме и теми, свързани с живота на хората с различен етнос у нас. В предаването ще присъстват всички значими социални теми и проблеми, както и въпросите, свързани с държавната политика в тази сфера и работата на гражданския сектор. Значими социални каузи, инициативи, поощряване на подкрепящата и дарителска среда у нас, социално отговорния бизнес.

предстои 15:00 22.11.2017 / 05:45 п предстои 15:00 21.11.2017 / 19:45 п 15:00 21.11.2017 / 15:45 60:00 19.11.2017 / 07:00 10:00 18.11.2017 / 05:50 п 15:00 17.11.2017 / 19:45 п 10:00 17.11.2017 / 15:50 п 15:00 17.11.2017 / 05:45 п 15:00 16.11.2017 / 19:45 п 15:00 16.11.2017 / 15:45 15:00 16.11.2017 / 05:45 п 10:00 15.11.2017 / 19:10 п 10:00 15.11.2017 / 15:45 п 50:00 15.11.2017 / 12:30 п 15:00 15.11.2017 / 05:45 п 15:00 14.11.2017 / 19:45 п 15:00 14.11.2017 / 15:45 50:00 12.11.2017 / 07:05 10:00 11.11.2017 / 05:50 п 15:00 10.11.2017 / 19:45 п 10:00 10.11.2017 / 15:50 п 15:00 10.11.2017 / 05:45 п 15:00 09.11.2017 / 19:45 п 10:00 09.11.2017 / 15:50 15:00 09.11.2017 / 05:45 п 15:00 08.11.2017 / 19:45 п 15:00 08.11.2017 / 15:45 п 60:00 08.11.2017 / 12:30 п 15:00 08.11.2017 / 05:45 п 15:00 07.11.2017 / 19:45 п 15:00 07.11.2017 / 15:45 60:00 05.11.2017 / 07:00 10:00 04.11.2017 / 05:50 п 15:00 03.11.2017 / 19:45 п 15:00 03.11.2017 / 15:45 п 15:00 03.11.2017 / 05:45 п 10:00 02.11.2017 / 19:25 п 15:00 02.11.2017 / 15:45 15:00 02.11.2017 / 05:45 п 15:00 01.11.2017 / 15:45 п 50:00 01.11.2017 / 12:30 п 15:00 01.11.2017 / 05:45 п 15:00 31.10.2017 / 19:45 п 15:00 31.10.2017 / 15:45 50:00 29.10.2017 / 07:10 15:00 28.10.2017 / 05:45 п 15:00 27.10.2017 / 19:45 п 15:00 27.10.2017 / 15:45 п 15:00 27.10.2017 / 05:45 п 15:00 26.10.2017 / 19:45 п 15:00 26.10.2017 / 15:45 15:00 26.10.2017 / 05:45 п 15:00 25.10.2017 / 19:45 п 15:00 25.10.2017 / 15:45 п 60:00 25.10.2017 / 12:30 п 15:00 25.10.2017 / 05:45 п 15:00 24.10.2017 / 15:45