Сериали

Уинона Ърп

В Чистилището идва непозната жена, която предлага на Уинона оръжие срещу Булшар. Но цената е животът на Уевърли и Уинона отказва.