Филми

Битие

Един прекрасен филм, създаден по първата книга от Стария завет, която носи същото име. Разказът обхваща първата глава "Сътворението и Потопът". По красив и въздействащ начин е показано как Господ е създал света. Картините и текстът са изцяло в библейски стил. Включени са множество цитати от съответната глава.