Спорт

Бадминтон

Бадминтонът (федербал, на немски: Federball) е спорт, който се играе от 2 или 4 души с помощта на ракети и перце на специално разчертано игрище с мрежа (висока 1,55 метра). Спортът има две хилядолетна история, като води началото си от Гърция, Индия и Китай. Международната федерация по бадминтон е основана през 1934 и има над 140 страни членки.