Филми

Третото желание

Коледа е. Децата Алберт, Йохана и Еман залавят крадец на пазара. Вълшебен старец оценява добрината им и им дава право на желание. Еман и Йохана използват техните, без много да мислят. Но остава третото желание на Алберт. Богаташкият син Босак разбира за това и всячески се опитва да накара Алберт да му "препише" правото си. Оказва се, че въпреки парите той страда за вниманието на баща си и иска да използва желанието, за да се сближат.