Филми

Обич

Има такова чувство - по-силно от страстта, по-предано от верността и трайно като вечността. Наричат го обич.