Музика

Концерт на Георги Вълчев

цигулка и Лора Чекоратова пиано Празници на изкуствата