Документални

Химичните елементи във всекидневието

Поредицата изследва живата връзка с химичните елементи, от които е изграден светът – както небето и морето, така и нашият бит. Кои са елементите в предметите, които докосваме, в ароматите, които вдишваме, в явленията, които наблюдаваме. Всеки епизод представя група химични елементи с тяхното разпространение, взаимодействие и влияние.